Mimari Maket Fiyatları

Mimari Maket Fiyatları Ne Kadardır?
Günümüzde inşaat sektörü oldukça gelişmiş ve genişlemiştir. Bu genişlemeden dolayı inşaat sektöründe farklı dallar oluşmuştur. Bu dallardan birisi de mimari maket sektörüdür. Çoğu proje daha yapılmadan satılmaktadır. Bunun oluşmasını sağlayan şey ise maketlerdir. Yapılan maketler sayesinde kişiler maketlere bakarak konutlarını alabilmektedirler. Maketler inşaat firmaları için önemli bir sunum aracı haline gelmiştir. Kaliteli ve göze hoş gelen maketler sayesinde konutlar hızlı bir şekilde satılmaktadırlar.

Peki, Mimari Maket Fiyatları Ne Kadar?

Maket yapımı ne kadar teknolojik aletler ile yapılıyor olsa da yoğun insan emeği gerektiren bir uğraştır. Bu sebepten dolayı maket yapımı maliyetli bir iştir. Atölye koşullarında yapılma gereği ve kullanılan malzemelerden dolayı bu maliyet daha çok artmaktadır. Bir göz attığımız zaman mimari maket fiyatları 3 bin- 200 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.  Projenin zorluğu, detayları ve maketin ölçeği fiyatın değişmesinde etkili olan etmenlerdendir. Bir maketin yapılması projenin büyüklüğüne ve yapılacak maket sayısına göre 15 gün ile 5 ay arasında bir süre almaktadır. Ancak bir atölyede yılda kaç maket yapıldığını söylemek zordur. Hemen Detaylı bilgi almak için İstanbul Mimari Maket İletişim

   Maket İhracatı Dahi Yapılmakta

Maket şirketleri sadece yurt içi için değil yurt dışı içinde maketler yapmaktadırlar. Amerika’dan Rusya’ya Güney Afrika’dan Suudi Arabistan’ a kadar pek çok ülke projelerinin sunum aşamalarında makete yer verip sunumlarını süslemektedirler.  Ülkemizde birçok firma Rusya, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan gibi birçok ülkeye maket ihracatı yapmaktadırlar.

İnşaattaki Titizlik Maket Yapımında da Var

Maket yapımında altlık denilen inşaatın zemininin oturtulduğu yerin boyutları belirlenerek başlanır ve ilk olarak bu altlığın imalatı yapılır. Yapılan mimari proje doğrultusunda kullanılacak malzemeler belirlenir ve daha sonra imalat aşamasında gerekli malzemeler detaylandırılır. Sonrasında mimari üzerinde maket tasarımı yapılarak hangi ölçekte maket yapılacaksa bu bilgilerle bilgisayarda parça imalat çizimleri yapılır. Üç boyutlu modelleme yapılacak yerler ise uygun 3D programlar ile modellenir. Yine aynı şekilde bilgisayarda ölçüleri doğrultusunda çizimleri yapılır. Daha sonra bu parçalar CNC ve Lazer kesim makinelerinde üretilir. Oluşan malzemeler montaj bölümünde bulunan personel tarafından birleştirilerek maketin ana şeması ortaya çıkarılır. Sonrasında bu ana gövde proje sahibinin isteği doğrultusunda renklendirilir. Daha sonra ölçeğe bağlı olarak tüm cephe detayları işlenir. Binanın çatısı ayrı bir şekilde yapılıp yine 3D CNC makinelerinde işlenir. Çatı işlemi bittikten sonra ayrıca boyanarak binaya monta edilir. Peyzaj düzenlemesi, yaya kara yoları yapılır. Zemin hazırlandıktan sonra yapılan bina maketleri, insan, araba gibi figürler makete yerleştirilir. Görüldüğü gibi yapılması uğraş gerektiren bir iştir. Bilgisayardan yardım alınmasına rağmen kişilerin uğraşı söz konusudur. Bu nedenler mimari maket fiyatları maliyetli bir iş olmaktadır. Projenin daha büyük olması yapılacak alanın daha büyük olması da fiyatı daha fazla artıran etmenlerdendir.

Mimari Maket Projeleri Teknik Bakış

Mimari Maket Projeleri Teknik Bakış

Mimari Maket Projeleri Teknik Bakış Bir profesyonel makete yapımında, ister cami, konut veya AVM binası olsun, ister baraj, köprü yol veya daha spesifik bir proje olsun detayların etkileyici bir biçimde şekillenip irdelenmesi son derece önemlidir. Zira bir mimari maket projesinde detaylar şekillenmemiş ve projeye işlenmemiş ise gerçeği yansıtmayacak, soyut bir protip olarak projeden uzak kalacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile CNC ve Lazer kesim teknikleri daha etkileyici bir malzeme ortaya koysa da, bu kazandırdığı hıza rağmen el becerisinin katkısı olmadan bir sonucu komple ortaya koyamayacaktır. https://mimaridizayn.com/ maket üretiminde ölçeklere son derece önem verirken CNC routing gibi bilgisayar ve teknoloji desteğini malzemenin ortaya çıkmasında kullanırken kesim teknolojisi ile de parçaların daha hassas birleşmesini sağlamaktadır. Maket yapımında malzeme, teknoloji yanı sıra yadsınamaz gerçek olan el becerisi, akıl ve aşk detayların en ince ayrıntılarının daha iyi bir sonuç ortaya koymasında etkilidir.

Mimari Maket Projeleri Teknik Bakış

Mimari maket projelerinde teknik detaylar incelendiğinde son dönemlerde her sektörde popüler olan 3D yazıcıların daha hızlı portipleme kabiliyeti, 3D bilgisayar modelleri ile ABS plastiklerinin ( 20*20*20 cm ) daha iyi şekilde çıktı olarak hazırlanması ve 3D yazıcıların daha düşük adetli üretimlerde dahi uygun ve ekonomik maliyete yatkın olması el becerisi ile teknik detayları bir araya getirmektedir.
Mimari Dizayn Maket Teknolojisi her türlü tasarımın modellemesinde ve kalıp hazırlanmasında gerekli hassas çalışmaları yapmaktadır. 3 Eksen CNC imalatları ile gerekli X,Y ve Z eksenleri için 500 – 250 – 45 cm lik çalışmalar, Malzeme sınıfı açısından strafor, alüminyum, akalit, fiber, karbon veya MDF çalışmaları ile malzeme değerlendirmesini daha hassas yapmaktadır. Modellerin yüzey kaplamasında kullanılan kompozitler, ahşap veya strafor kalıpların kesimi ile silikon kalıp ve vakum infüzyon uygulamaları bir mimari maket projesinde teknik detayların ve teknolojinin el becerisi ile birlikte etkisini ortaya koymaktadır.

Mimari maket projeleri yapımında kullanılan malzemeler arasında yer alan dökme plexiglass levhalar ve ahşaplar ile sadece mimari maketin ana yapısını değil çevresel düzenlemelerinde etkileyici bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Bir mimari maketin yapımında özellikle 2000 yılları öncesinde daha fazla mesai, iş gücü ve insan gücü hem malzemelerin hazırlanması, hem montajı hem de son haline ulaştırılması uzun bir sürecin sonrasında mümkün iken teknik anlamda teknolojinin mimari maket yapımına olan katkısı ile hem daha ucuz hem daha kaliteli hem de daha hızlı mimari maket yapımı ortaya koyulmaktadır.

Mimari Maket Proje Aşamaları

Mimari Maket Proje Aşamaları Nelerdir ?

Mimari Maket Proje Aşamaları Hakkında Yazımızda Sizlere Detaylı Bilgiler Sunuyoruz. Hepsi Yazımızda …

Mimari maket; kat maketlerinden şehir maketlerine kadar her alanda istenilen ölçek ve boyutta mimari maketlerin üretimi yapılabilmektedir.

Mimari Maket Proje Aşamaları
Mimari Maket Proje Aşamaları

Mimari maketler genel olarak detay ve incelik isteyen, işçiliği çok yüksek olan maket türleridir. Bu maketler 1/15 ölçek ile 1/500 ve daha fazlası olarak ölçeklendirilir ve buna göre boyutu belirlenir. Yapılan projenin detayına ve boyutuna göre yapım süreleri 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. İnsanlar genel olarak tercihte bulunurken, inşaat firmalarını ziyarete gittiklerinde maket üzerinden çok rahat bir şekilde seçimlerini yapabilmekte ve bu tercihlerde en önemli etken ise yapılan maketin gerçekçiliği ve detaylarının özenli olması belirlemektedir. Bu bakımdan mimari maketler inşaat firmalarında bundan sonraki yıllarda da kullanımı artmış bir şekilde devam edeceğini göstermektedir.

Mimarların yapacakları işi önceden görmek istemesi ve istenmesi nedeniyle maket yapımları ortaya çıkmıştır. Yapılacak olan binanın veya yapının çiziminden sonra somut bir şekilde görülebilmesi amacı maketler kullanılmaya ve oluşturulmaya başlanmıştır. Bu maketler ilk zamanlarda sade ve genelde tek renk kullanılarak belirli materyallerle yapılmaya başlanmıştır. Ancak daha sonraki zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte maket yapımı çok daha gelişmiştir.

Önceden el ile ve basit maket aletleriyle oluşturulan maketler son zamanlarda yerini ”3d Modelleme” cihazlarına ”CNC kesim” makinelerine ve ”lazer kesim” makinelerine bırakmıştır. Bununla birlikte diğer kullanılan malzemeler de sürekli gelişme göstermişlerdir. Karton ve benzeri malzemeler yerini akriliklere bırakmıştır. Günümüzde gerçeğe çok çok yakın maketler ortaya çıkmaya ve yapılmaya başlanmıştır.

Dikkatli bir şekilde bakıldığında maket üretimi belli bir proje içerisinde bir kaç farklı maketi de içine alarak bir kompleks maketi halini de alabilmektedir. Örneğin; bir toplu konut maketinde bulunan bina maketlerinin yanında okul maketi, alışveriş merkezi maketi, spor kompleksi maketi, havuz maketi, park-bahçe maketleri de eklenerek bir yaşam maketi oluşturulabilir.

Mimari Maket Proje Aşamaları

Maketin yapımına ilk olarak altlık ile başlanmalıdır. Bu altlık maketteki arazinin yerleşeceği, yükünün bineceği ayaklardır bu nedenle öncelikle bu altlığın oluşturulması gerekmektedir. Yapılan bu işlemle birlikte mimari maket projesinde kullanılacak olan maket için gerekli ekipmanlar belirlenir ve bunlar detaylandırılarak uygulamaya ve yapıma hazır hale getirilir. Daha sonrasında mimari proje üzerinden maket tasarımı yapılır ve yapılan tasarım ölçeklendirilir daha sonra bu tasarımın bilgisayar ortamında çizimi ve ufak düzeltmeleri yapılır.

Çizim aşaması bittikten sonra ortaya çıkan bu ürünler ”3D CNC” ve ”Lazer kesim” makinelerinde birleştirilmek, bir araya getirilmek üzere parçalar halinde kesilir. Yapı maketlerinde bütün olan bir parçaya pencere, kapı ve balkon delikleri açıldıktan sonra montajı yapılıp dış cephe olarak uygulanmaktadır. Bu parçalar maket bölümünde çalışan ekip tarafından bir araya getirilerek maketin ana gövdesi oluşturulur. Binanın boyanması ve cam gibi döşeme detayları yapılmadan önce dış cephe oluşturulur. Bu işlem yapıldıktan sonra cam, söve, korkuluk gibi detaylar ve boya işleri yapılmaktadır. Son olarak bina çatısı ayrı bir bütün halinde bina gövdesinin yapımındaki aşamalar takip edilerek yapılır ve gövdenin üzerine dikkatli bir şekilde monte edilir.

Bina bittikten sonra arazi, mekân maketi projeye uygun olarak yerleştirilir sonrasında peyzaj, yeşil alan yol veya diğer projede bulunan detaylara göre yapılmakta ve bu aşamadan sonra yapmış olduğunuz bina maketi altlığa yerleştirilir. En son aşama olarak da en ince ayrıntı olan minik insan figürleri, arabalar, elektrik direkleri ve isteğe göre ağaç veya parklar maket üzerine konulmaktadır.

Üretim ve yapım tekniği ne olursa olsun işin detaylarını düzgün bir şekilde yapılmasının önemi fazlasıyla yüksektir. Unutulmamalıdır ki en ufak boyuttaki mimari maketten çok daha büyük bina maketlerine kadar neredeyse her projede ve uygulama da maketi ortaya çıkaran haliyle gerçekçilik kazandıran şeyler projeye katılan detaylardır. Maketin yapım aşamasında ölçek ve detayları göz önünde bulundurarak yapılması gerekmektedir.
Mimari Maket Proje Aşamaları sitemizdeki galerimizden de görebilirsiniz. Mimari Maket Projeleri

Mimari Maket Projeleri Ölçekleri

Mimari Maket Projeleri Ölçekleri

Mimari Maket Projeleri Ölçekleri ile Mimari çizimlerde ortaya konan ayrıntılarda anlaşılması güç olan noktaların daha rahat ve detaylı bir şekilde algılanabilmesine olanak tanımak için ölçekli ya da ölçeksiz olarak yapımı gerçekleştirilen Üç boyutlu nitelikte mimari anlatım metodu maket olarak ifade edilmektedir.

Genel anlamıyla maket üç boyutlu bir ifade yöntemi olmakla birlikte belirli bir ölçek kullanılarak küçültülmüş olan modellerden meydana gelmektedir. Fakat diğer bir önemli ayrıntı ise maketin yalnızca mimari alanda kullanılmadığı konusudur.

Maketin sahip olduğu üç boyutlu anlatım sayesinde çoğunlukla mimari çizimlerin uygulanmasında meydana gelebilecek yanlışlıkların önceden fark edilebilmesi bakımından, maket ve maket yapımı oldukça önemlidir.

Mimari maket yapılarında gerçekleştirilen ilk aşama, çizilmiş olan mimari projenin tam olarak doğru bir şekilde okunmasıdır. Bir sonraki adım da maket yapım aşaması başlatılır. Tasarım çalışmalarının en önemli parçasını maketler oluşturmaktadır.

Mimari Maket Projeleri Ölçekleri
Mimari Maket Projeleri Ölçekleri

Mimari Maket Nedir?

Tam anlamıyla inşa edilmiş olan veya edilmesi planlanan yapının uygun nitelikte malzemeden ve belli bir ölçek doğrultusunda ufaltılarak yapılmış olan gerçek görünümlü ifade şekline mimari maket denilmektedir.

Mimari maketler, ölçülerini çizimlerden alırlar. Bu sebeple maketi yapılacak olan planın ya da objelere ait olan projelerin de kurallara uygun nitelikte çizimi gerçekleştirilmiş olmalıdır. Genellikle mimari maketin gerçek amacı, mimarın gerçeğe dönüştürmek istediği bir yapının hayali görüntüsünü üçüncü kişilere sunumunu gerçekleştirmektir.

Maket Türleri Nelerdir ve Mimari Maket Projeleri Ölçekleri

Maketlerin önemli bir özelliği, bir konuyu tanıyarak ve analiz etmeye, parçaları birbiriyle ilişkilendirerek tamamını teşkil etmesi gibi çeşitli amaçları içinde barındırması sebebiyle üç ana guruba ayrılmaktadırlar. Maketler ve mimari maket projeleri ölçekleri şöyledir;

Topoğrafik Maket Türleri

Topoğrafik maketler, mevcut durumdaki arazinin sahip olduğu topoğrafik yapıyı gözler önüne sermek, çevre maketi haline bürünerek mevcut zemin yapısını ve bitki örtüsünü gösteren bir yapı sergilemektir.

Arazi Maket Türleri

Bu türdeki maketler, arazinin yapısını, yeni projeye göre olan son hali gibi topoğrafik bilgileri barındırır. Ayrıca yapıların kendisini, mevcut ağaç ve ağaç guruplarını, yeşil alanları, trafik ve dik yamaçları ve benzeri konuları belirtmek için kullanılmaktadır.

Çevre Maket Türleri

Çevre maketlerinden anlaşılan 1/500,1/1000,1/2500 gibi ölçeklere sahip olan arazi maketleri üzerine işlenmiş olan yeşil alanlar, yollar, ağaçlar, yapı gurupları, özellik sergileyen yapılar ve dinlenme tesisleri şeklinde çeşitli birimlerin gösterildiği sunumlardır.

Park ve Bahçe Maketleri

Bu maketler 1/500,1/50,1/200,1/100 ölçekleri kullanılarak yapılan maketlerdir.

Kitle (Yapı) Maket Türleri

Bina maketleri inşa açısından kaliteli bir biçimde üretilmelidirler. Ayrıca bu maketlerin yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır bunlar; Tasarlanan kitleler hazırlanıp var olan çevre ve bahçe maketine uygun olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çevrenin mevcut yapısı ve var olan bitki örtüsü gibi detaylar makete işlenmelidir. Maket ile gösterilecek olan varlıklar ölçeğine uygun şekilde yerleştirilmelidir. Kullanılan malzemenin seçimine çok dikkat edilmesi metoda uygun biçimde yapılmasına itina edilmesi gerekir.

Şehircilik Maketleri Türleri

Bu maketler var olan arazinin topoğrafik yapısına göre yapılmakta olduklarından mevcut olan arazini vaziyetini gösterir. Çoğunlukla 1/1000 ve 1/500 ölçekleri kullanılarak yapılırlar. Okul, cadde ve meydan gibi alanları daha iyi bir şekilde göstermek için 1/200, 1/100 ya da 1/50 ölçeklerin kullanımı tercih edilir.

Kitle Maket Türleri

Bu maketlerde çoğunlukla 1/1000 ve 1/500 ölçekli olarak hazırlanırlar.

Bina Yapısını Gösteren Maket Türleri

Gibi detayları ve objelerin yapım özelliklerini sergilemek maksadıyla yapılan maket türleridir. Bu tür maketlerde genellikle 1/100, 1/1, 1/50, 1/10 ölçekleri kullanılmaktadır.

İç Mekân Maket Türleri

Bu türdeki maketlerde, bir iç mekânın içeriden görünümlerini gözler önüne serer. Bu tür marketlerde ise daha çok 1/100’den 1/1′ e kadar olan ölçeklendirmeler kullanılır.

Detay Maket Türleri

Bu maket türlerinde ise 1/10’dan 1/1’e kadar olan ölçekler kullanılır.

Mobilya Maket Türleri

Dekorasyon projelerinin üç boyutlu ifadesi olarak sunulan maket türleridir. İç mekânları oluşturan yapı elemanları, ekipmanlar, doku, renk ve biçimleri ifade edilmektedir.

Mimari Konu Dışında Kalan Maket Türleri

Tasarlanan projeleri güçlendirmek amacıyla binaların yerine değişik maksatlar için hazırlanmış olan objeler kullanılır. Bu tür maketlerde en çok 1/20 ile 1/1’e kadar olan ölçekler kullanılmaktadır.

 

Galeri : Mimari Maket Projelerimiz

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları Hakkında Detaylı Bilgileri Yazımızın Devamında Bulabilirsiniz.
Mimari maketlerin yapımında öncelikli olan maket arazisinin tablasının oluşturulmasıdır. Bu aşamada öncelikle altlığın boyutları belirlenir ve imalatına başlanır. Mimari maket projelerinde kullanılan bazı malzemeler ise şöyle sıralanabilir.

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları
Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları

Mimari Maket Malzemeleri:

Arkilik, karton, köpük, folyo ve filmler, MDF, kâğıt, PMMA, plastik, polyester, sentetik, ahşap, kaplama malzemeleri ve daha fazlası, mimari maket projelerinde kullanılan malzemeler arasındadır. Bu malzemelerin kabaca saptanmasının ardından maketlerin kesim aşamasına geçilebilir.

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim Aşamaları

İlk adım bilgisayarda projenin üç boyutlu şekilde tasarlanmasıdır. Söz konusu mimari proje öncelikle bilgisayarda üç boyutlu taslak şeklinde tasarlanır. Bu tasarının yapılması sırasında taslak, bilgisayar ölçeği doğrultusunda çizilir ve maketin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken detaylar yine bilgisayar üzerinde modellenir. Çizimlerin bitmesinin ardından lazer kesim ve cnc makineleri kullanılarak maket projesinin parçaları kesilmeye başlanır.

Kesilen parçalar montaj bölümüne alınarak, buradaki ekip tarafından bir araya getirilir. Bu aşamada maketin kaba gövdesi oluşmuş olur. Daha sonra kaba gövde üzerinde detaylandırmalar başlar. Önce proje ekibinin talebi doğrultusunda selülozik boya kullanılarak maket renklendirilir. Maketin üzerinde farklı renkler kullanılacaksa maske yönteminin kullanılması gerekir. Boyama işi bittikten sonra maket üzerine camlar, doğramalar, projede olması halinde söve ve korkuluklar takılır. Ardından cephe işlenir ve projenin bütün detaylarının maket üzerinde görünmesi sağlanır.

Binanın çatısının yapımı için ayrı bir çalışma gerekir. Çatıyı örtecek olan malzeme, yine cnc makineleri kullanılarak yapılır. Çatının imalatı bittikten sonra boyama işlemi yapılır ve binanın üzerine montajlanmasının ardından son halini alır.

Maketin üzerine yapıldığı altlık, projenin gerçek sahasındaki kotlara göre düzenlenmek zorundadır. Zemindeki dokunun sahip olduğu özellikler, projenin maketinde de bire bir yansıtılmalıdır. Buna göre altlık parçası yeşil dokuya yani çim alana, toprak zemine, beton yola ya da yaya yoluna uygun dokuda tasarlanmalıdır. Yolun dokusu ve projenin maket üzerindeki detayları tamamlandıktan sonra aksesuar adı verilen parçalar kullanılır. Bu parçalar insan figürleri, arabalar, yol kenarlarındaki elektrik direkleri, ağaç gibi malzemelerdir. Bu detayların ardından, uygun biçimde peyzaj düzenlemesi de eklenerek maket tamamlanır.
Mimari maketlerinde lazer kesim araçlarının kullanılması yalnızca üretilen maketin kalitesini etkilemez aynı zamanda üretimde kullanılan süreden tasarruf edilmesini de sağlar. Yani lazer kesim makineleri ile yapılan bir işlemde üretim süresinin % 80 daha kısa olduğu gözlemlenmiştir.

Mimari maketlerde, kaliteli detaylandırma ve hassasiyet çok önemlidir. Lazer teknolojisi de bu hassasiyet durumuna istinaden pek çok avantaj sunar. Projenin çeşidi her ne olursa olsun; yani bina, demiryolu ev vb fark etmeksizin CAD programında çizilip lazer teknolojisi ile oluşturulan bir mimari maket, tüketicisi için daha tatmin edici olur. Çünkü bu şekilde oluşturulan maketler, talep edilen ürünü daha açık, net ve kaliteli biçimde ortaya koyar. Mimari projelerde çoğunlukla satışlar, proje daha yapım aşamasında iken yapılmaya başlar. Bu yüzden maketin detayları fazlasıyla önem taşır. Örneğin; yeni yapılan bir binadan ev almak istediğinizde, karşınıza çıkan maket size ne kadar fazla detay verirse yani sizin için ne kadar tatmin edici olursa seçim yapmanız da o kadar kolay olur.

Alacağınız evin bulunduğu muhitte ihtiyacınızı karşılayabilecek mağaza, bakkal ve eczane gibi yerlerin olması, bu evin her yere kolay ulaşılabilecek bir güzergâhta bulunup ulaşım araçlarını kolaylıkla kullanabileceğiniz bir yerde olması, evi sizin için daha da çekici kılacaktır. Yine evin etrafında bulunabilecek park, bahçe, spor salonu, kuaför, berber gibi yerler; evin içini temsil edebilecek teknolojik donanım ve güvenlik önlemlerinin kalitesini gösteren detaylar, kişisel ihtiyaçlarınızın giderilmesini ve rahat bir yaşamınızın olmasını sağlayacağı için karar vermeniz çok daha kolay hale gelecektir. Söz konusu bu evin maketi, alacağınız hizmetleri size açık ve net bir görsel şeklinde sunarsa bilebilirsiniz. Bu yüzden mimari maketleri belli bir kalite standardı çerçevesinde üretilmelidir.

Mimari Maket Projelerinde Lazer Kesim yazımızın sonuna geldik bir diğer yazımızda görüşmek üzere.

Hizmetlerimiz bölümünü ziyaret etmeyi unutmayın https://mimaridizayn.com/hizmetler/

mimari maket nedir ?

Mimari Maket Nedir?

Mimari Maket Nedir ? yazımızda bir uzman olan yazarımızdan detayları öğrenebilirsiniz.

mimari maket nedir ?
mimari maket nedir ?

Maket Nedir?

Maket daha çok çizimle anlatılamayacak olan perspektifin 3 boyutlu hale getirilmesidir. Ölçekli ya da ölçeksiz olarak hazırlanabilir. Bir çizimin bu şekilde anlatımına maket denir. Genel olarak 3 boyutlu hale getirilen maket ölçeğe bağlı olarak küçültülmüştür ancak maket sadece mimari alanda uygulanmamaktadır. Maket yapımının genellikle mimari alanda kullanılmasının amacı ise yapının önceden maket olarak hazırlanıp oluşabilecek hatalara daha önceden set çekebilmektir. Maketler kendi içinde 12 gruba ayrılırlar;

Topoğrafik maketler: Arazi şartlarını ve bitki örtüsünü öğrenmek için hazırlanan maketlerdir.

Arazi Maketleri: Arazinin biçimi (arazi engebeli mi? Değil mi? Dağlık mı? Bitki örtüsündeki ağaçlar) gibi hususları ele alıp incelemek için kullanılan maketlerdir.

Çevre Maketleri: Arazi maketleri üzerine işlenmiş olan; yollar, yeşil alanlar, ormanlık alanlar, mesire alanları, dinlenme tesisleri gibi yerlerin gösterilmesine katkı sağlamaktadır.

Bahçe Maketleri: Toplu yerleşim alanları, yürüyüş alanları, park – bahçe gibi açık alanları göstermektedir. Bu tip maketler büyük ölçekli maketler oldukları için gerçek hallerine oldukça yakın olarak yapılmışlardır.

Yapı Maketleri: Yapı maketleri yapım yönünden kaliteli olarak yapılmalıdır ve aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir;

maket için kullanılan malzeme iyi seçilmelidir.
maketin tekniği uygun yapılması için özenli olunmalıdır.
çevresinde var ise; mevcut elemanlar aslına uygun olarak yapılmalıdır.
hazırlanmış olan kitleler maketin aslına uygun biçimde yerlerine konulmalıdır.

Şehir Maketleri: Bu tür maketler yapıldıkları arazinin özelliklerine göre yapılırlar. Bu durumdan ötürü arazinin o anki durumunu da gösterirler. Genellikle büyük ölçekli yapılırlar (1/1000, 1/200, 1/50)

Kitle Maketleri: Bu tür maketler genellikle kitle maketleri şeklinde adlandırılırlar. Detaylandırmanın az soyutlandırmanın ise fazla olduğu maketlerdir.

Binanın Yapısı İle İlgili Maket: Fiziki veya obje detaylarının yapımı için kullanılan maketlerdir. Bu tür maketler detaylandırma da yapıma ilişkin detayların yapımında kullanılmaktadır. Başarılı bir tekniktir. Genellikle 1/100, 1/50, 1/10 ölçekleri sık sık kullanılır.

İç Mekân hakkında maketleri: Bu maketlerde genellikle iç mekân detaylı olarak gösterilir.
1/100, 1/10, 1/1 gibi ölçekler sık sık kullanılır. Holler, merdiven boşlukları, zeminler gibi iç mekânın özellikleri yansıtılır. Genellikle bu tür maketlerle mobilya maketleri birlikte hazırlanır ve birlikte kullanılır.

Detay Maketleri: Mekân açısından sıkıntı çıkaran noktaları daha iyi izlemek için
yapılan maketlerdir. İnceleme yapmak için kullanılır.

Dizayn Maketleri: Mobilya ve malzemelerin, özellikle yapı malzemelerinin doku, renk ve biçimlerinin dekorasyon amaçlı yapılan maketleridir.
Mimari Konunun Dışında Olan Maketler: Farklı amaçlar ve kültürel duyguları öne çıkarmak adına binalardan ziyade başka şeyler de yapılmaktadır. Süs eşyaları, heykeller gibi. Maketin yapımında kullanılacak olan malzeme ile aslında kullanılacak olan malzeme genellikle aynı olmalıdır. 1/20, 1/1 arası ölçekler sık sık kullanılmaktadır.

Mimari Maket Nedir ?

Binayı, parkı, bahçeyi, okulu, alışveriş merkezinin ya da bir oluşumun önceden projelendirmesi olan maketler, mimar tarafından daha önceden hazırlanıp hayalindeki inşaatı üçüncü kişilere göstermek amacıyla yapılan yapılardır. Sade bina olarak değil, bunların toplu olarak yapıldığı yaşam alanı maketleri de mimari makettir. Genellikle aslına uygun olarak yapılır ve yapıda oluşabilecek hatalar gözlemlenir. Projenin üzerindeki kullanılan ölçülere uygun olarak ölçeklendirilir. Genellikle binanın ya da projenin asıl yapılması gereken malzeme kullanılarak yapılır.

Mimari maketlerin yapımı da oldukça işçilik ister. 2 aya kadar hazırlanma süresi bulunan mimari maketler günümüzde tutulan bir yöntemdir. Firmaların önümüzde ki yıllar da sıklıkla kullanacağı mimari maket binanın önceden satılması konusunda olukça yardımcı olmaktadır. Satın alacak kişi önceden gidip makette alacağı binanın arazisini, bitki örtüsünü, toprağın yapısını, binanın içini, eğer hazır alınacaksa kullanılacak olan mobilyaları dahi görebilmektedir.

İlk başlarda elle ve basit yöntemlerle yapılan maketler detay açısından yetersizken son zamanlar da yapılan maketler yerini 3d yazıcılara, CNC makinalarına (bilgisayarlı kesim makinaları) ve lazerle kesim yapabilen makinalara bıraktı. Müşterinin alacağı evin maketinde göreceği kalitesiz malzeme de insanların düşüncelerini etkileyeceğinden bu modellerin yapımında kullanılan malzeme de hayati önem taşımaktadır.

Mimari Maket Nedir ? Sorunuza umarım yanıt olmuştur.

istanbul mimari maket firması